Do czego służy śrutownik?

Śrutownik znaleźć możemy praktycznie w każdym gospodarstwie rolniczym. Jest on bardzo potrzebny do pracy w roli, ponieważ śrutuje ziarno zbóż.

Zebrane ziarna zbóż wrzuca się do śrutowników, po to aby je po prostu zmielić. Śrutowanie bowiem oznacza rozdrobnienie słodu, tak aby łuski ziarna zostały rozerwane. Same ziarna natomiast rozkruszone. Śrutowanie ma duże zastosowanie w piwowarstwie. Śrutowanie zboża poprzedza bowiem etap produkcji piwa. W piwowarstwie śrutowniki zwane są inaczej młynami, w rolnictwie natomiast na śrutowniki mówi się często – rozdrabniacz pasz.

Rodzaje śrutowników i ich działanie

Na rynku jest kilka rodzajów śrutowników. Ogólny podział śrutowników wygląda następująco:

  • śrutowniki żarnowe, które zazwyczaj obraca się ręcznie, zbudowany jest z dwóch kamieni (dolnego stałego i górnego, który się obraca), wpadające zboże pomiędzy te kamienie zostaje rozdrobnione;
  • śrutowniki kamieniowe, one również zbudowane są z dwóch kamieni. Odległość między kamieniami jest regulowana. Jeden kamień jest stały, drugi kamień ruchomy. Odległość ustawiana między kamieniami jest odpowiedzialna za stopień rozdrobnienia zboża. Śrutowniki kamieniowe napędzane są maszynowo, co ułatwia pracę rolnikom i piwowarom;
  • śrutowniki bijakowe – bijaki, które są w śrutowniku uderzają w ziarno, co powoduje rozdrobnienie ziarna zboża. Wielkość oczek sita w obudowie śrutownika bijakowego jest odpowiedzialna od stopnia rozdrobnienia ziarna zboża. Bijaki uderzają w ziarno z dużą energią. Śrutownik bijakowy obracany jest maszynowo, co ułatwia pracę ludzką. Śrutownik bijakowy to maszyna rolnicza, która służy do rozdrabniania zboża (czyli produkcji pasz) oraz doskonale nadaje się do przedsiębiorstw produkujących piwa. Śrutownik bijakowy jest najczęściej używanym śrutownikiem spośród innych. Napędzany maszynowo, dobrze rozdrabnia zboże, dodatkowo jest łatwy i relatywnie tani w eksploatacji. Jeżeli zatem szukasz odpowiedniego śrutownika, już dziś zainwestuj w śrutownik bijakowy.

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More